Twoja firma w internecie
W EntroCMS ustawisz swoje teksty i zdjęcia
Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
jQuery Slider


        oferta «
        

 

Biuro Rachunkowe Solar w Zielonej Górze, to zespół specjalistów obsługujący kompleksowo podmioty gospodarcze w zakresie usług księgowych, finansowych i kadrowych .Dzięki  wieloletniemu  doświadczeniu zdobytemu  w  firmach o zróżnicowanych działalnościach i ciągłemu rozwojowi, oferujemy Państwu  usługi wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy do specyfiki i indywidualnych potrzeb każdego klienta. Działamy na wysokiej klasy programie finansowo-księgowym firmy Streamsoft. Naszym głównym założeniem jest to, aby świadczone usługi miały zachowane najwyższe standardy zawodowej staranności i wiedzy.

   Co nas wyróżnia i jakie stawiamy sobie cele zawodowe?

             - r z e t e l n o ś ć

             - z g o d n o ś ć  z  p r z e p i s a m i

             - t a j e m n i c a  i n f o r m a c j i

             - p r o f e s j o n a l i z m

             - b e z p i e c z e ń s t w o

             - n o w o c z e s n o ś ć  i   w y s o k a   j a k o ś ć

             - s z e r o k i   z a k r e s   u s ł u g

             - d ł u g o f a l o w a   w s p ó ł p r a c a

             - z a d o w o l e n i e   K l i  e n t a

 Biuro Rachunkowe " SOLAR " Maria Czwojda

        
        
        Biuro Rachunkowe SOLAR © 2015 entro24.com